Műhelyeink felújítása a Csoóri Sándor Alap támogatásával

Csoóri Sándor Alap CSSP-TARGYALKOTO-2018-B-0019 kódszámú nyertes pályázatunk támogatásával műhelyeinket tudtuk felújítani, mely saját forrásból nem valósulhatott volna meg. 
Pályázatunk fő célkitűzése, olyan közösségi tér fejlesztése, ami a környéken élők  számára nyitott, ahol tudásmegosztással ténylegesen meg lehet tanulni olyan népi mesterségeket, népi szokásokat, hagyományőrző tevékenységeket, melyek lassan feledésbe merülnének. A gyerekek akarati kompetenciáinak fejlesztésére, a kitartásra, a közösségi alkalmazkodásra,  és a rehabilitációra is kiválóak ezek a tevékenységek. Intézményünk által fokozatosan biztosítottak voltak eddig is ezek a tevékenységek, de a jelen pályázat, még így is hogy csökkentett  pénzügyi támogatást nyújtott, olyan lehetőségeket biztosított, melyek a megvalósult tevékenységek szakmai színvonalát nagy mértékben emelte, módszertani sokszínűségét bővítette. Olyan mennyiségű és minőségű anyagot tudtunk vásárolni, amelyet saját erőből nem tudtunk volna megoldani, s a jó alapanyag a siker alapja.  


eredeti állapot


munkálatok közben


felújított állapotfelújított állapot
Megjegyzések