"TEHETSÉGEKKEL A JÖVŐNKÉRT" - az NTP-MŰV-17-0044. sz. Nemzeti Tehetségprogram projekt támogatásával

A Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola 2017. szeptemberében kezdte meg, az  Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Nemzeti Tehetségprogram pályázatát, melynek címe: 
 
"TEHETSÉGEKKEL A JÖVŐNKÉRT" 

Az elsősorban néptánc szakirányú tehetségfejlesztő programok megvalósítása 60 órában történik, drámajáték lazító foglalkozásokkal.

Pedagógusok: Bagi Ferenc néptáncpedagógus
                     Csorba Ildikó drámapedagógus

A 60 órás kurzus lezárása, egy 3 napos bentlakásos tábor, melyben fokozott szerepet kapnak a dúsító programok. Itt bekapcsolódik a kézművesség is mint lazító tevékenység, Vajdáné Balog Ida tanárnővel. 


A pályázat célkitűzései az iskola hosszútávú stratégiai célkitűzéseivel összhangban:  


Mint Kiváló Tehetségpont tehetségfejlesztő programunk célkitűzéseivel felvállaljuk:
  • A képességek mellett a személyiség formálásának is nagyon fontos szerepet kell kapnia a programokban
  • A tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése A tipikusan különleges adottságokra fókuszálva biztosítja a gyors, intenzív elmélyülést és előrehaladást.
  • A tehetséges gyerek a tehetséggel összefüggő gyenge oldalának fejlesztése pszichológiai bázisú programmal(Szinte minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását.) A gyenge oldalakat diagnosztizálni kell és egyéni bánásmóddal oldani, megszüntetni.
  • Megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal) Olyan környezeti feltételeket kell biztosítanunk, amelyben nem veszti kedvét, motiváltságát, és aszociális magatartásmódok sem alakulnak ki a tanulóban.
  • Kiegészítő tevékenységek biztosítása, Szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést.
Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. 
Megjegyzések