JAMI Hagyományőrző Komplex Tehetségfejlesztő Táborok Szentesen a Csoóri Sándor Alap támogatásával - 2019.

2019 nyarán hagyományőrző komplex tehetségfejlesztő táborainkat Csoóri Sándor Alap  CSSP-TARGYALKOTO-2018-SZ-0084 kódszámú nyertes projektünk anyagi támogatásával valósulhatott meg. 
A táborok a három művészeti ág személyiségfejlesztő módszereivel, a szabadidős tevékenységek széles skálájával biztosította a gyerekek hasznos és fejlesztő, mégis szórakoztató heteit itt a táborban. 

Feladatunk a környezettudatos életmód megismertetése és a személyiségformálás, tábori keretbe foglalva.
Célunk: életmódjukban meghatározóvá váljon a természet szeretete, tisztelete és a felelősségtudat. A művészeti oktatás területét - képzőművészet, drámajáték, színjáték, zene és tánc - hívtuk segítségül, a személyiség- és tudatformáló tevékenységünkhöz. Ismerkedjenek meg egymás szokásaival, szemléletével, tevékenységeivel, miközben folyamatos alkotó tevékenységeket végeznek. 
A tevékenységek, a lehetőségek és az igények figyelembevételével azokat a tanulói kompetenciákat célozzuk meg, melyek az értelem, test és lélek arányos fejlesztését, az ismeretek, képességek, készségek és jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangját erősítik.
Segítik a közösségi beilleszkedést és a harmonikus életvitelt. Kulturális identitásukat erősíti. Élményekkel szolgálni az esztétikai érzékük fejlődéséért. Felkelteni a kulturális élet iránti folyamatos érdeklődést, nemzeti kulturális örökségünk iránti tiszteletet. 
S mindezt a tehetséggondozás módszereivel, nevelés-oktatás, művészeti nevelés eszközeivel. 
Az esélyegyenlőség, környezettudatosság, a személyiség többoldalú fejlesztése áll a programunk középpontjában
A szakmai megvalósítók nagy tapasztalattal és kimagasló  szakmai kompetenciákkal rendelkező pedagógusok:
Bagi Ferenc néptáncpedagógus  
Csorba Ildikó drámatanár
Keller Jánosné képzőművészet tanár  
Seres Katalin kézműves
Vajdáné Balogh Ida fazekas


Megjegyzések