Drámajátékok és gyakorlatok - az NTP-MŰV-17-0044. sz. Nemzeti Tehetségprogram projekt támogatásával

A drámajáték, a dramatikus tevékenységi forma (gyakorlat, dramatikus játék, színház, tanítási dráma) a gyermeki személyiséget állítja a tevékenységek központjába. Az emberépítést célozza. Feladata a
személyiségformálás, a kapcsolattartás, a kommunikáció, a közlés megkönnyítése, a szocializációs folyamat erősödik. Fejlődik a figyelem, emlékezet, gondolkodás – képzelet, fantázia, kreativitás. 
A drámajátékokban együtt játszásról van szó, cselekvést, aktív részvételt követel mindenkitől.

A drámajáték foglalkozásokat Csorba Ildikó drámatanárnő változatos játékformákkal tette még érdekesebbé és eredményesebbé a személyiségfejlesztésben mint:

  • kapcsolatteremtő játékok
  • bizalomjátékok
  • érzékelésfejlesztő játékok
  • lazító, koncentrációs gyakorlatok
  • interakciós játékok
  • memóriafejlesztő gyakorlatok
  • fantázia, kreativitásfejlesztő játékok
  • feszültségoldó játékok
Megjegyzések